Хелиране

Хелирането е безопасен и неинвазивен метод, което изчиства тялото от токсини­те, особено от металите. Хелиращите ве­щества, използвани при него, се продават без рецепта и могат да се взимат перорално в домашни условия или да се вливат ве­нозно под лекарско наблюдение. Хелиращите вещества извличат токсичните мета­ли и други вредни вещества, които наруша­ват функционирането на организма, и му помагат да изхвърля токсините през бъбре­ците. Взимането им през устата често предотвратява появата на заболявания, като същевременно възстановява оросява­нето на телесните тъкани. При наличието на сериозни проблеми обикновено се налага венозно вливане.
  Хелирането се прилага за преодоляването на различни здравни проблеми. На първо мяс­то, хелиращите вещества се свързват с токсичните тежки метали като кадмий, олово и живак, проникващи в организма чрез храната, водата и по други пътища, и ги из­хвърлят от тялото. С натрупването си в организма някои минерали започват да си вза­имодействат с други микроелементи, усил­ват действието на някои, а на други го по­тискат. Оловото например доказано потис­ка действието на калция, желязото и калия, а те са важни хранителни вещества. След из­ползването на хелиращи вещества за елими­ниране на токсичните метали като олово­то, важните хранителни вещества могат по-добре да изпълняват своята функция.
  Хелирането се използва и за лечение на атеросклерозата и други съдови заболявания, както и на гангрена, която често се дължи на нарушено оросяване. При атерос­клерозата холестеролът, мазнините и дру­ги вещества се отлагат по стените на го­леми и средни по размер артерии и образу­ват твърда плака. Калцият е "лепилото", което ги слепва. Хелиращите вещества се свързват с калция и го изхвърлят от орга­низма, като по този начин разрушават от­лаганията, отпушват артериите и норма­лизират движението на кръвта.

ПЕРОРАЛНА ТЕРАПИЯ
  Вземането на хелиращи вещества през устата е безопасна и удобна алтерна­тива за хора с риск от сърдечно-съдови за­болявания или проблеми в резултат на нат­рупване на токсични метали. Сред големия брой болести, при които тази терапия по­мага са: множествена склероза, паркинсонизъм, болест на Алцхаймер, артрит и др. Въпреки резервите на мнозина членове на медицинското съсловие, тежко болни и из­ложени на висок риск хора показват рязко подобрение в състоянието на артериите след такова лечение.

Метод
  Изброените по-долу хелиращи вещества мо­гат да се използват за предотвратяване на много дегенеративни заболявания и облекча­ване на симптомите. Те се продават в посо­чените комбинации в магазините за здравос­ловни храни и аптеките. Следвайте указани­ята на опаковката за дозирането.
 • Люцерна, фибри, рутин и селен.
 • Калциев и магнезиев хелат с калий.
 • Коензим Q10
 • Меден хелат, желязо, водорасли и цинков хелат
 • Хром, чесън, пектин и калий.
Освен това следните добавки могат да послужат като хелиращи вещества за из­чистване на излишните минерали от орга­низма.

                                                                      Хранителни вещества
                                              (препоръчваме употребата на „D-r Forster” – Германия)
ДобавкаПрепоръчвана дозаКоментар
Задължителни

Ябълков пектинСпоред указанията на опаковкатаСвързва се с токсични­те метали и ги изхвър­ля от тялото през хра­носмилателния тракт.
Люцерна в течна форма или таблеткиУвеличете двойно указаното на опаковката количество.Прочиства от токсини черния дроб и алкализира организма. Свързва токсичните вещества и ги отстра­нява от тялото.
Калций плюс магнезий1 500 мг дневно. 700-1000 мг дневно.Възстановява загубения при хелирането калций. Използвайте калциев цитрат.
Измества калция от клетките на артериал­ните стени.
Коензим Q1060-90 мг дневно.Подобрява оросяването, понижава кръвното налягане, има хелиращо действие.
Чесън2 капсули 2 пъти дневно, с храната.Добро хелиращо вещество и детоксикатор.
L-цистеин и L-метионин500 от двете 2 пъти дневно, на гладно, с вода или сок, но не и с мляко. За най-добро усвояване комбинирайте с 50 мг витамин В6 и 100 мг витамин С.
Две от най-важните естествени хелиращи вещества от храната.
L-лизин плюс глутатион500 мг от двете дневно.Допринасят за обезвреж­дането на токсините и металите. Мощно средс­тво срещу свободните радикали, действат като антиоксидант и изчистват от организ­ма ненужните вещества. Внимание: Не вземайте лизин повече от 6 месеца без прекъсване.
Селен200 мкг дневно.Мощно средство срещу свободните радикали
Витамин А25 000 Е дневно.При бременност не повече от 10 000 Е дневно. Помага за елиминиране­то на токсичните вещества.
Витамин Е  Започва се с 600 Е   дневно с бавно покачване до 1000 Е  Изчиства токсичните вещества и унищожава свободните радикали. Подобрява кръвообраще-нието. Използвайте формата d-алфа-токоферол
Витамин С5 000-15 000 мг дневно, на няколко приема.Силно хелиращо вещество, стимулиращо имунната система.
Витамин В-комплекс100 мг от всички основни В витамини 3 пъти дневно.Витамините от група­та В предпазват орга­низма от вредните ве­щества и е необходим за функционирането на клетките.

Препоръки
 • Спазвайте диета, която се препоръчва при сърдечни заболявания и/или висок холес­терол. Избягвайте пържените храни, млеч­ните продукти, майонезата, мазнините, червеното месо, преработените храни и бързите закуски, солта и сосовете от пече­но месо. Пийте само филтрирана вода. Яжте колкото е възможно повече богати на фибри храни. Добри източници са овесените ядки, кафявият ориз и пшеничните трици.
 • Добавете към диетата си богата на бел­тъчини напитка или взимайте допълнител­но аминокиселини. Недостигът на която и да е от тях отслабва действието на всички останали.
 • Увеличете приема си на манган: яжте бразилски орехи, ечемик, булгур, пълнозърнести житни храни и сушен грах. Манганът е важно хелиращо вещество, когато идва от богати на манган храни. Той не позволява на калция да навлиза в клетките по повърх­ността на артериите.
 • Включете лука във всекидневното си меню. Той има естествено хелиращо дейст­вие и намалява кръвосъсирването.
 • Когато провеждате лечение с хелиращи вещества, не забравяйте да възстановявате всички важни минерали, които може би сте загубили. Препоръчва се добавки от люцер­на, желязо, водорасли и цинк. Използвайте естествен източник на желязо като нерафинирана меласа или „Д-р Фьорстер” - Германия
 • Ако вземате добавки от цинк, яжте бо­гати на сяра храни като чесън, лук и варива. Цинкът потиска действието на сярата. 
ИНТРАВЕНОЗНА ТЕРАПИЯ
  Венозното лечение често се прилага за из­чистване на калцираната втвърдена пла­ка от артериалните стени и за подобряване на кръвообращението. Когато се прави подлекарско наблюдение, това лечение е безо­пасна алтернатива на съдовата хирургия. Използва се също за изчистване на тежките метали, като например оловото, от орга­низма. Повечето сериозни заболявания изис­кват многократно инжектиране на хелира­щите вещества.
  За венозна терапия с хелиращи вещества най-често се използва етилендиаминтетраацетат (ЕДТА). Той привлича силно олово­то, стронция и много други метали, а също и калция. Макар че има спорове около прило­жението му, при правилна употреба не са ус­тановени токсични ефекти.
  Преди да започнете курс лечение с ЕДТА, трябва да преминете основен физически преглед. Той включва редица лабораторни изследвания, включително на холестерола, кръвта, бъбреците, черния дроб, глюкозата и електролитите. Освен това се прави елек-трокардиограма и рентген на гръдния кош. Някои лекари правят и оценка на витамин В12 и минерален статус. Изследванията на бъбречната функция се повтарят няколко пъти в хода на терапията. Възможно е да се наложи повторение и на кръвните изследва­ния, според първоначалните лабораторни резултати.
  Курсът на терапията с хелиращи вещест­ва е индивидуално обусловен, но обикновено се състои от два сеанса седмично, всеки с про­дължителност три часа. Освен ЕДТК лекари­те често вливат и добавки, включително ви­тамин С, магнезий и микроелементи, в зависи­мост от индивидуалното заболяване и резул­татите от лабораторните изследвания.

Препоръки
  Докато сте на терапия с ЕДТК, вземай­те допълнително витамини и минерали, особено цинк, хром и витамини от групата В. Това е важно, защото е известно, че хели­ращите вещества свързват и извличат от тялото определени витамини и минерали. В хода на терапията вземайте добавките спо­ред указанията в ХРАНЕНЕ, ДИЕТА И ЗДРАВЕ
Забележки
 • Когато се провежда от квалифициран лекар, терапията с ЕДТА е безопасна и няма почти никакви странични ефекти.
 • В едно изследване през 1989 г., публику­вано в Journal of Advancement in Medicine, ЕДТА е била използвана за лечение на 3000 души със заболяване на коронарните арте­рии и други съдови проблеми. Почти 90% по­лучили значително подобрение.
 • Анализът на косъм е отличен начин да се установи концентрацията на минерали в организма.

Коментари

Популярни публикации от този блог

ВЪЛШЕБНАТА КЪРПА ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ПРОЗОРЦИ -15%

Гарантирана свежест

Титанови съдове BALLARINI